a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

9:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

+48 71 727 62 81

Bezpłatna konsultacja

Facebook

Twitter

Szukaj
Menu
 

Pytania

Specifics of international private law.

Twoja sprawa jest nietypowa? Zapraszamy do kontaktu

Czy istnieje ustawa, która reguluje mój problem frankowy?

Obecnie w naszym systemie prawnym nie obowiązuje żadne rozwiązanie ustawowe, które w sposób całościowy rozstrzygałoby problem kredytów waloryzowanych do walut obcych. Pomimo wielokrotnych zapowiedzi ze strony rządzących (szczególnie nasilających się w trakcie kampanii wyborczych), żadna ustawa czy też inny akt prawny powszechnie obowiązujący, nie rozwiązuje problemów z frankowiczów oraz osób zaciągających zobowiązania waloryzowane do innych walut.

Czy roszczeń można dochodzić wyłącznie w stosunku do umów waloryzowanych do franka szwajcarskiego?

Możliwość dochodzenia roszczeń finansowych względem banków nie jest uzależniona od waluty, do której waloryzowany jest kredyt. Wszystko zależy od klauzul umownych zawartych w umowie pomiędzy bankiem a kredytobiorcami. Równie ważne są tzw. okoliczności pozaumowne, wyłączające lub ograniczające możliwość dochodzenia roszczeń względem banku.

Co to jest kredyt denominowany do waluty obcej?

Jest to kredyt złotowy, w którym saldo kredytu określa się w umowie kredytu w walucie obcej, jako równowartość kwoty kredytu wyrażonej w polskich złotych, po jej przeliczeniu przez Bank na walutę obcą.

Co to jest kredyt indeksowany do waluty obcej?

Jest to kredyt złotowy, w którym zarówno wartość zobowiązania, jak i jego wypłata są wyrażone w złotówkach. Jednak w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy Bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany.

Jeden z kredytobiorców zmarł. Czy nadal mogę dochodzić roszczeń względem banku?

Dla oceny abuzywności klauzul umownych lub nieważności całej umowy kredytowej, znaczenie ma istnienie samej umowy (element przedmiotowy) a nie kontynuowanie umowy wyłącznie przez pierwotnych kredytobiorców (element podmiotowy). Dlatego też każda umowa kredytowa waloryzowana do waluty obcej może podlegać kontroli pod kątem jej prawidłowości, niezależnie od tego, ilu lub którzy z kredytobiorców może nadal wystąpić z powództwem sądowym. Każda taka sprawa wymaga jednak zindywidualizowanego podejścia i konsultacji prawnej.

Rozwiodłem się. Czy nadal mogę dochodzić roszczeń względem banku?

Oczywiście tak! Ważnym pozostaje jednak to, kiedy nastąpił rozwód oraz czy umowa kredytowa była w tym czasie (względnie jest nadal) realizowana przez strony. Sam rozwód byłych już małżonków nie powoduje negatywnych skutków procesowych w postaci braku możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Roszczenia te muszą zostać jednak w odpowiedni sposób sprecyzowane, co na pewno będzie wymagało dodatkowej konsultacji z prawnikiem prowadzącym sprawę.