a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

9:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

+48 71 727 62 81

Bezpłatna konsultacja

Facebook

Twitter

Szukaj
Menu
 

Unieważnij Kredyt Frankowy

Dowiedz się więcej na czym polega unieważnienie kredytu frankowego
Oszukani Przez Banki > Unieważnij Kredyt Frankowy

Z  nieważnością umowy kredytowej możemy mieć do czynienia zarówno w przypadku kredytów indeksowanych jak i denominowanych do waluty obcej. Zasadnicza różnica polega uzyskania skutku w postaci unieważnienia umowy dotyczy przyczyn, dla których ta nieważność ma wystąpić.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, nieważność umowy stanowi konsekwencję uznania pewnych klauzul za niedozwolone oraz uznania przez sąd, że umowa kredytowa w kształcie pozbawionym klauzul niedozwolonych nie może być kontynuowana.

W przypadku kredytów denominowanych do waluty obcej, nieważność umowy jest konsekwencją uznania przez sąd, że umowa jest sprzeczna z ustawą lub ustawami, przekroczone zostały zasady swobody umów i współżycia społecznego oraz w umowie istnieją klauzule przeliczeniowe stanowiące o możliwości kształtowania przez bank kursów kupna i/lub sprzedaży waluty w sposób jednostronny.

Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej, obie strony są zobowiązane do wzajemnych rozliczeń i zwrotu wszelkich świadczeń związanych z realizacją tej umowy, w oparciu o przepis art. 410 kodeksu cywilnego.

 

Bank może zatem dochodzić zwrotu od kredytobiorców sumy pieniężnej odpowiadającej wartości wypłaconej z tytułu umowy kredytu. Z kolei kredytobiorcy mogą dochodzić m.in. zwrotu sumy pieniężnej odpowiadającej sumie wpłaconych przez nich kwot (zarówno dokonanych w złotówkach, jak i bezpośrednio w walucie obcej). Przy czym obydwa te roszczenia są od siebie niezależne. Dzieje się tak również z powodu bezpodstawnego wzbogacenia po obu stronach – skoro bowiem umowa nie istnieje, to brak jest podstaw prawnych do przetrzymywania środków pieniężnych drugiej strony. Wartym podkreślenia jest również, że bank nie może odmówić realizacji takiego roszczenia, argumentując, że nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości.

a

Jeśli zastanawiasz się, czy warto unieważnić umowę kredytu we frankach, oraz czy Twoja umowa pozwala na takie unieważnienie, zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy Tobie rozwiązanie najkorzystniejsze rozwiązanie.