a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

9:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

+48 71 727 62 81

Bezpłatna konsultacja

Facebook

Twitter

Szukaj
Menu
 

Blog

Moja umowa kredytowa została unieważniona. I co dalej?

a

Moja umowa kredytowa została unieważniona. I co dalej?

W orzecznictwie sądów powszechnych istniała pierwotnie rozbieżność w zakresie sposobu rozliczenia umowy kredytowej po jej unieważnieniu. Panowały dwa poglądy:

1/ teoria dwóch kondykcji. W jej rozumieniu roszczenia finansowe klientów względem banku (kwoty wpłacone bankowi), jak również banku względem klientów (kwoty wypłacone klientom przez bank) są od siebie niezależne.

2/ teoria salda. To metoda polegająca na potrąceniu roszczeń przysługujących wzajemnie stronom umowy kredytowej. W praktyce sąd sprawdzał ile bank wypłacił pieniędzy kredytobiorcom, a ile pieniędzy kredytobiorcy zapłacili dotychczas na rzecz banku. W wyniku takie weryfikacji po jednej ze stron powstawała nadwyżka, którą należało rozliczyć.

Czy bank może dochodzić roszczeń po unieważnieniu umowy kredytowej

a

Czy bank może dochodzić roszczeń po unieważnieniu umowy kredytowej?

Banki w najróżniejszy sposób starają się zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia roszczeń finansowych – niezależnie czy chodzi o odfrankowienie, czy unieważnienie umowy kredytowej. W mediach coraz częściej spotkać możemy głosy (zawsze w sposób pośredni lub bezpośredni powiązany z sektorem bankowym) o żądaniach banków w zakresie „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”.

Przedawnienie roszczeń z umów kredytów frankowych

a

Przedawnienie roszczeń z umów kredytów frankowych.

Większość umów kredytów frankowych został zawarta w latach 2005-2009. Tym samym ważnym zagadnieniem pozostaje przedawnienie roszczeń wynikających z tych umów. Z takim zarzutem banku z pewnością spotkamy się bowiem w procesie sądowym.